Zmiana trybu pracy.

Szybkie przejście w tryb pracy zdalnej wydaje się w dużej mierze problematyczne, ale przeprowadzenie tego procesu krok po kroku zgodnie z planem, wielu zatrudnionym umożliwi wykonywanie zadań. Nie każdy zatrudniony musi spędzić czas w biurze, dla innych jest to jedyny sposób na pogodzenie obowiązków domowych z firmowymi. O tym, jak wygląda zarządzanie webinary uczą już od kilku lat, wystarczy zapisać się na wybrany kurs.

Oto parę wskazówek dotyczących błyskawicznego przejścia na tryb pracy zdalnej:

  1. Decyzja. Który pracownik może realizować wyznaczone przez pracodawcę zadania zdalnie? W celu ograniczenia zamieszania w firmie początkowo należy podjąć decyzję, czy wszyscy zatrudnieni będą oddelegowani do takiej formy pracy. Organizacja przedsięwzięcia zoptymalizuje proces.
  2. Wybór oprogramowania. W zależności od rodzaju realizowanych zadań, zaleca się wykupienie wspomagających programów do pracy zdalnej. Pewne profile zawodowe posiadają dedykowane dla siebie platformy, inne muszą szukać nowych narzędzi.
  3. Zamiana trybu pracy z offline na online. Jeżeli w przedsiębiorstwie realizuje się typową pracę związaną z dokumentami, powinna ona zostać w całości przeniesiona do Internetu. Wszystkie ważne dokumenty trzeba zeskanować i przenieść na dyski wspólne, do których zatrudnieni będą mieli dostęp z wybranego przez siebie miejsca. Możliwe rozwiązania to na przykład Dropbox lub GoogleDrive. Wszystkie spotkania zespołów zamiast w sali konferencyjnej powinny odbywać się na zasadach wideokonferencji. Ważny jest wybór platformy kontaktowej. Opcji jest wiele – abonamentowych i bezpłatnych. Większość przedsiębiorstw choćby raz realizowała szkolenia online, a to oznacza doświadczenie w używaniu programu do wideokonferencji.

Dodaj komentarz