Scrum – role, jakie występują w tym zespole.

Gdzie można nauczyć się podstaw zwinnego zarządzania? Project management szkolenia na pewno są jednym z rozwiązań! W dodatku, nie tylko przekażą duży zasób wiedzy teoretycznej, ale także przełożą te informacje na praktykę.

W każdym zespole, do którego będzie wdrożony zwinny styl zarządzania, powinna być chociaż jedna osoba, która przejdzie agile project management kurs od podstaw. Taka osoba może stać się odpowiedzialna za pilnowanie przez jakiś czas pozostałych członków zespołu, by założenia, które przyświecają zwinnemu stylowi zarządzania, mogły zostać z łatwością wprowadzone i zrealizowane.

Oprócz zwinnego stylu zarządzania i jego założeń warto zapoznać się z frameworkiem scrum, który pozwala wprowadzić pewne specyficzne narzędzia i instrumenty niezbędne do osiągania celi projektowych.

Scrum jest frameworkiem, który propaguje wprowadzenie trzech ważnych roli do zwinnego zespołu – mowa tu o rolach product owner, scrum master oraz scrum developerach. Ról product ownera i scrum mastera nie powinno się łączyć ze sobą ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu interesów.

Do zadań product ownera należy przede wszystkim komunikacja z klientem i informowanie pozostałych członków zespołu o ustaleniach bądź zmieniających się wymaganiach ze strony klienta. To bardzo odpowiedzialne zadanie, ponieważ niejednokrotnie angażuje się w nie również procesy negocjacji, a asertywność jest cechą numer jeden.

Scrum master z kolei dba o powodzenie projektu poprzez usuwanie przeszkód, jakie mogą zostać napotkane podczas wykonywanej pracy przez developerów. Wszelkie problemy natury technicznej powinny zostać rozwiązane w czasie rzeczywistym, umożliwiającym sprawowanie dalszej pracy developerom.

Dobrze byłoby, gdyby każdy członek zespołu mógł przejść przez szkolenie scrum developer. Warsztaty na tacy podają gotowe rozwiązania i objaśniają charakterystykę pracy developerów w taki sposób, aby można było zrealizować główne zamierzenia projektowe w oszacowanym czasie. Ważnym jest też zrozumienie pozostałych ról zespołowych przez developerów.

Dodaj komentarz