Ocena pracownika

Czy zdarzyła Ci się kiedyś sytuacja, że nie wiedziałeś, czy praca, którą wykonujesz zrobiona jest dobrze, czy może coś należałoby zmienić, by była jeszcze lepsza? A teraz zastanów się, czy Twoi pracownicy dostają taką informację? Oczywiście jeżeli czegoś nie wykonają w terminie, lub zrobią to źle informacja taka przekazywana jest natychmiast, często w niezbyt motywujący pracownika sposób.

Coraz częściej wprowadza się więc takie modele zarządzania w organizacji, w których pracownicy podlegają okresowym ocenom, tak by wiedzieć, w których obszarach powinni się rozwinąć i jak ich praca jest odbierana przez przełożonych.

Sama ocena może być przeprowadzona w różny sposób w zależności od stanowiska zajmowanego przez pracownika. I tak, jeśli jest to szeregowy pracownik wystarczy odbyć z nim rozmowę wskazując na najważniejsze kwestie (o tym, jak rozmowa powinna być przeprowadzona będzie za chwilę). Jeżeli pracownik jest członkiem zespołu, można rozważyć przeprowadzenie (anonimowej) oceny przez współpracowników. W przypadku szefa zespołu, oprócz rozmowy z jego przełożonym warto także zapytać jego pracowników o to jakim jest szefem.

W polskich realiach, aby taka ocena była sprawiedliwa i odzwierciedlała stan faktyczny powinna być anonimowa – pracownicy nadal boją się skarżyć na swoich szefów w obawie przed zwolnieniem, czy innymi konsekwencjami.

Każda ocena za pomocą arkusza powinna być przygotowana przez specjalistę – może nim być pracownik HR, jeśli ma odpowiedni przygotowanie. Taka osoba bowiem, po ustaleniu z Tobą na co chcesz zwrócić uwagę będzie w stanie tak ułożyć pytania, by nie tylko uzyskać na nie odpowiedź, ale również stwierdzić, czy odpowiedzi są szczere.

Możesz ocenę pracownika poszerzyć także o arkusz samooceny, w którym to sam pracownik określa na ile dobrze pracuje. Kiedy masz już przed sobą wyniki ankiet pora na przeprowadzenie właściwej rozmowy. Pamiętaj, że sam fakt bycia ocenianym jest dla ludzi dość stresujący, zadbaj więc o to, by oceniany czuł się możliwie najbardziej komfortowo.

Unikaj wielkiej komisji, niech będą to góra 2-3 osoby, optymalnie tylko Ty. Zaproponuj coś do picia (popijanie pozwala nieco uspokoić nerwy), zarezerwuj odpowiednią ilość czasu (bez zbytniego pośpiechu) i koniecznie zapewnij prywatność, by nikt nie podsłuchiwał.

Samą rozmowę prowadź w taki sposób, by pracownik, nawet jeśli masz do niego uwagi wyszedł zmotywowany do dalszej pracy i wiedział na co ma zwrócić większą uwagę. Od lat polecana jest tzw. metoda kanapki, tzn. że krytyczne uwagi przekazujesz w środku rozmowy, początek zaś i koniec to mocne strony pracownika. Samą technikę przeprowadzania rozmów z pewnością będziesz miał okazję przećwiczyć uczestnicząc w szkoleniach dedykowanych zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Dodaj komentarz