O pracy zdalnej. Jak to jest…

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami epidemiologicznymi, weszły w życie nowe formy pracy, w tym praca zdalna. Do tej pory niechętnie wybierana przez pracodawców. Każda forma pracy ma swoje wady i zalety, istnieją jednak pewne zasady, z którymi trzeba się zaznajomić, żeby nie zostać zaskoczonym przepisami.

Przede wszystkim przejście na pracę zdalną, może zostać zalecone w formie ustnej i nie wymaga żadnych aneksów do umowy. Mimo wszystko po obydwu stronach leży zapewnienie sobie przejrzystości w wykonywaniu zadań i czasem wypada sobie zadać więcej trudu, wysyłając choćby maila z potwierdzeniem zmiany trybu wykonywania pracy na rzecz firmy. Nie każdy ma odpowiednie warunki mieszkaniowe czy rodzinne, by we własnym mieszkaniu zrealizować swoje zadania – co wówczas? To na zlecającym pracę zdalną ciąży obowiązek wyszukania zastępczego pomieszczenia. Praca zdalna, to w rozumieniu przepisów praca realizowana poza stałym miejscem pracy, nie zawsze musi być to mieszkanie zatrudnionego.

O tym, jak wszystko powinno przebiegać ze strony pracodawcy, najlepiej wyjaśnią zarządzanie webinary, podczas nich managerowie uczą się korzystania z tej metody. Poznają też wartościowe narzędzia do użycia w ich branży. Szkolenia online jak najbardziej mieszczą się w realizowaniu cyklu szkoleń, więc i zatrudnieni mogą z nich korzystać, poszerzając swoje kompetencje. O ile istnieje taka wola ze strony przełożonego.

Osoba zlecająca pracę zdalną powinna zadbać o wyposażenie podwładnego w wymagany sprzęt, nawet jeśli wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Nie każda zatrudniona osoba ma wystarczająco dobrze zabezpieczony komputer oraz dostęp do szybkiego Internetu. To są podstawy, bez których bezpieczeństwo danych i możliwość realizowania zadań w wyznaczonym czasie są zachwiane. Gdy z jakiegoś powodu nie jest to do zrealizowania przypomnieć należy swoim pracownikom o regułach bezpieczeństwa obowiązujących w sieci.

Dodaj komentarz