Jak wyglądają szkolenia online?

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na umożliwienie zatrudnionym podejmowania pracy w trybie online.

Każdy z zatrudnionych może wykonywać swoje obowiązki z miejsca zamieszkania lub z kawiarni. Taka forma zatrudnienia wymaga od pracownika ogromnej samodyscypliny, natomiast ze strony pracodawcy wiedzy na czym polega zarządzanie praca zdalna. Innym wyzwaniem przed którym stają jest poszerzanie wiedzy.

Stąd ostatnio popularną formą są szkolenia online z różnego zakresu. Otrzymują do nich dostęp zaproszone osoby. Wystarczy, że posłużą się wysłanym za pośrednictwem poczty mailowej linkiem.

Na szkolenia w takim trybie zapisać się można także indywidualnie, w celu rozwijania własnej wiedzy i zainteresowań, a także wzmocnienia swojej pozycji na rynku pracy. Natomiast osoby zarządzające zakładem pracy decydują się na zapisanie swoich pracowników na szkolenia online, aby poszerzyć ich kompetencje i wprowadzić usprawnienia w przedsiębiorstwie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje dostęp do platformy edukacyjnej, a ponadto zaproszenie na webinary, które odbywają się w ramach wybranego programu. Największą korzyścią związaną z formą zdalną poszerzania wiedzy, jest podział kursu na moduły. Całość jest podzielona na kilka sesji, a nie omawiana podczas kilku godzin non-stop. Uczestnicy realizują dodatkowe zadania. W razie wątpliwości zadają pytania prowadzącemu szkolenia.

Gdy jest ono wyjątkowo ważne – omawia się je w ramach webinaru, a jeżeli jest to kwestia doprecyzowania jakiegoś tematu, nauczyciel odpowiada każdemu w prywatnej wiadomości. Szkolenia online kończą się w przeważającej ilości przypadków testem. Ma on na celu potwierdzenie zdobytych kwalifikacji. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów, uczestnikom wystawiony zostaje certyfikat.

Dodaj komentarz