Jak wybrać odpowiedni model zarządzania projektem w firmie?

To, jakie wyniki finansowe osiąga dana firma uzależnione jest od bardzo wielu różnorakich przyczyn. Jedną z nich jest bez wątpienia skuteczność w realizowaniu projektów biznesowych.

Aby przebiegało ono skutecznie i bez problemów czy też opóźnień konieczne jest nie tylko skompletowanie grupy projektowej składającej się z kompetentnych, doświadczonych i odpowiedzialnych osób, którymi zarządzać będzie cieszący się posłuchem i poważaniem lider, ale też stałe podążanie za światowymi trendami związanymi z project managementem. Jest to bowiem bez wątpienia zawód przyszłości, który ma jednak skłonność do stałego i dynamicznego ewoluowania.

Tradycyjne podejście do zarządzania projektami było dosyć skuteczne, może też być skuteczne w dalszym ciągu, o ile wykorzystane zostanie przy pracy nad odpowiednimi typami projektów.

O jakie projekty konkretnie chodzi? Przede wszystkim o te najprostsze i o niskim stopniu skomplikowania. Im bardziej wielowątkowy projekt, tym mniej skuteczne będzie podejście tradycyjne (zwane kaskadowym).

Zastanawiasz się, dlaczego się tak dzieje? Otóż podejście kaskadowe nakazuje traktowanie każdego projektu jako nierozerwalnej całości, podlegającej ściśle planowi, który został z góry ustalony. Im bardziej skomplikowany jest dany projekt, tym bardziej działanie to może być nie tylko nieskuteczne, co wręcz niewykonalne.

Współcześnie większość projektów wymaga konieczności wprowadzania stałych modyfikacji, reagowania na konkretne sytuacje zmianami w planie i tak dalej. O wiele lepiej w tym przypadku sprawdzi się na przykład podejście Agile, czyli tak zwane zwinne zarządzanie.

Szkolenia project management, Szkolenia menedżerskie Wrocław

Wiedzę o różnych podejściach i modelach zarządzania projektami oraz ich metodologii, a także niezbędne, związane z nimi umiejętności zdobyć można podczas uczestnictwa w stosownym szkoleniu biznesowym. Szkolenia dla kierowników i członków grup projektowych przynieść mogą szereg pozytywnych skutków, zarówno dla pracownika (na czele z rozwojem osobistym, ale też awansem czy podwyżką] oraz oczywiście pracodawcy i firmy.

Dodaj komentarz