Jak przygotować menedżera do kierowania projektem?

Zrewolucjonizowane podejście do zarządzania projektami sprawiło, że choć pewne zadania uległy znacznemu ułatwieniu, to jednak sama praca nad zespołem i jego motywacją do osiągania wspólnych celi może nie być taka łatwa.

Jakkolwiek, ze zwinnym zarządzaniem wcale nie jest tak trudno, by stawić na równoczesny i równomierny rozwój całego zespołu, który doprowadzi projekt do pomyślnego zakończenia. Metodyka agile oparta jest na przejrzystych fundamentach i wymaga minimalnego zaangażowania ze strony „typowych”, nazwijmy ich, kierowników projektu.

W zwinnych zespołach praktycznie każdy członek staje się własnym managerem – żeby jednak system okazał się skuteczny, warto zainwestować w odpowiednie przeszkolenie wszystkich osób biorących udział w projekcie.

Agile w połączeniu ze scrumem zakłada istnienie trzech podstawowych ról, które dobrze jest rozgraniczyć i wyznaczyć odpowiednie osoby do ich realizacji. Product owner, scrum master czy developerzy – nikt nie jest tutaj ważniejszy, nacisk kładziony jest na efekty całego zespołu, a nie na jednostki.

Wciąż, właściwe przygotowanie pozwala uniknąć typowych pułapek, które można było napotkać posługując się innym systemem zarządzania projektem. Szkolenie product owner doskonale przygotowuje osobę do objęcia funkcji właściciela produktu i przejęcia odpowiedzialności za komunikację z klientem, zbierania wymagań i przekazywania dalej do zespołu, a także przejęcia odpowiedzialności za komunikację w zespole.

Szkolenie scrum master podaje gotowe pomysły i techniki, w jaki sposób można na bieżąco dowiadywać się o przeszkodach, na które można napotkać podczas realizacji projektu i jak skutecznie rozwiązywać problemy.

Szkolenie scrum developer instruuje pozostałych członków zespołu, dlaczego tak ważnym jest zdolność do motywowania się samemu i uczy odpowiedzialności zbiorowej za projekt. Project management szkolenia są także kopalnią wiedzy na temat metod, które można zastosować w połączeniu z agile w sposób ułatwiający realizację odpowiednich zamierzeń.

Dodaj komentarz