Employer branding – czym jest i jak go wykorzystać?

Możliwości tworzenia wizerunku firmy są bardzo szerokie. Jednym z nich jest tak zwany employer branding activities, czyli po prostu wszelkie działania, które mają na celu stworzenie pozytywnego odbioru przedsiębiorstwa jako pracodawcy. Choć dla wielu osób wciąż wydaje się to proces nic nie wnoszący do firmy, w rzeczywistości zarówno obecni pracownicy, jak i wcześniejsi kandydaci, którzy z różnych przyczyn nie zostali zatrudnieni na danym stanowisku, stanowią źródło informacji, które w różnym stopniu może wpływać na wizerunek firmy.

Dlaczego więc employer branding jest tak ważny? Głównie z powodu przyszłych możliwości zatrudnienia pracowników, którzy nie zostaną odstraszeni przez osoby, które zostały źle potraktowane przez firmę. Już dziś istnieją przedsiębiorstwa, które borykają się z dużymi brakami pracowniczymi przez swoje nieodpowiednie podejście do kandydatów i pracowników. Ale od niego zależy także wydajność i motywacja obecnych zespołów, które nie czując się bezpiecznie w firmie mogą odejść, przejść do konkurencji lub zaniechać zaangażowania w powierzone obowiązki. Odpowiednio prowadzone działania mające podnieść morale i motywacje pracowników wpływają na całościowy wizerunek przedsiębiorstwa jako pracodawcy.

Employer branding acitivities obejmuje zarówno podejście do aktualnych pracowników (możliwość rozwoju, płaca i benefity pozapłacowe, atmosfera w firmie), jak i charakter przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych. Te, które z różnych powodów nie przeszły pomyślnie, mogą być wykorzystywane jako argument dla odrzuconych kandydatów. Jak więc się przed tym bronić? Przede wszystkim podczas rozmów kwalifikacyjnych należy kierować się profesjonalizmem, unikać pytań oceniania i dyskryminacji oraz starać się poinformować kandydatów o fakcie i powodzie odrzucenia. Te proste zasady pozwalają na zachowanie formalnych stosunków między rekruterami a kandydatami, co w konsekwencji wpływa na uniknięcie personalnych, niemiłych sytuacji i kierowanie się uczuciami przez którąś ze stron.

Dodaj komentarz