Co robią osoby na poszczególnych stanowiskach w zespole scrumowym?

Zwinne zarządzanie jest wdrażane do coraz większej ilości firm, niekoniecznie powiązanych z branżą IT. Ten model zarządzania jest coraz częściej spotykany także w takich sektorach, jak komunikacja, HR, public relations i inne, gdzie szybkość reakcji na problemy i elastyczność w szukaniu rozwiązań są kluczowe.

Szkolenia Agile prowadzone są w całej Polsce i cieszą się ogromną popularnością przez zarówno tych, którzy dopiero są na etapie poszukiwania pierwszej pracy, jak i tych, którzy posiadają większe doświadczenie zawodowe.

Podstawy Agile pozwalają poznać, na czym ta zwinna metodyka polega i jak sprawić, by skutecznie wdrożona do firmy i projektu, przyniosła oczekiwane rezultaty w postaci pomyślnego zakończenia i zrealizowania celi projektowych. W parze z Agile często idzie Scrum – jest to framework, którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie pewnej charakterystyki pracy członkom zespołu scrumowego.

W zespołach scrumowych nie ma jednego kierownika – wszyscy są tak samo odpowiedzialni za wywiązywanie się z przypisanych zadań, a cały zespół pracuje wspólnie na premię, o ile ustalona wcześniej z pracodawcą. Ta specyfika i organizacja pracy sprawia, że do takich zespołów zatrudniani są ludzie, którzy są zdolni to samomotywacji i podejmowania decyzji na własne ryzyko.

W zespołach scrumowych mamy do czynienia z trzema rolami – product owner, scrum master i scrum developerzy. Szkolenia scrum master są dedykowane tym, którzy będą czuwać nad projektem, by usuwać wszelkie przeszkody uniemożliwiające skuteczne i terminowe zakończenie projektu.

Ważne jest też szkolenie product owner, przeznaczone dla właścicieli projektów, które szkoli z technik porozumiewania się z klientami oraz z pozostałymi członkami zespołu w taki sposób, by każda ze stron dobrze się rozumiała, developerzy mogli tworzyć produkt w oparciu o wymagania klienta na czas i w ramach uzgodnionego budżetu.

Agile szkolenia są poniekąd wstępem do tego, jak rozumieć zwinne zarządzanie, a dodatkowe szkolenia przekazują już bardziej szczegółową wiedzę i umiejętności.

Dodaj komentarz